fbpx

Allemansrätten

Allemansrätten är en relativt unik rättighet. Förutom Sverige är det bara Norge, Finland, Skottland och Island som har liknande rättigheter. Den svenska allemansrätten ger oss möjlighet att fritt röra oss i skog och mark men också skyldighet att värna om växter, djur och inte störa och förstöra. Allemansrätten är ingen lag men däremot står det i en av Sveriges grundlagar att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Allemansrätten omges dock av andra lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

 

Enligt allemansrätten får vi:

 • Gå på mark som inte är tomt, plantering eller annan känslig mark som kan ta skada därav.
 • Gå, cykla eller rida på enskild väg; motorfordon får framföras på enskild väg om inte ägaren förbjudit sådan trafik.
 • Passera genom inhägnad betesmark om man inte skadar stängsel eller stör boskapen, glöm inte att stänga grindarna.
 • Tälta eller ställa upp husvagn under ett dygn, dock inte nära bebyggelse eller på mark som tar skada.
 • Plocka vilda blommor, bär och svamp (som ej är fridlysta) på mark som inte är tomt eller plantering.
 • Göra upp eld såvida inte risk för skogsbrand föreligger, tänk på att släcka elden ordentligt efteråt.
 • Använda nerfallna kvistar och kvarlämnat ris som bränsle.
 • Medföra hund, under tiden 1 mars-20 augusti får den dock inte springa lös i skog och mark.
 • Gå i land, tillfälligt förtöja båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där särskilt tillträdesförbud råder, t.ex. till säl- eller fågelskyddsområden.

Enligt allemansrätten får vi inte:

 • Orsaka skadegörelse eller skräpa ner i naturen.
 • Utan lov färdas över tomt, plantering eller annan mark som kan ta skada.
 • Åka med motorfordon på annans mark så att skada uppstår eller på enskild väg, när ägaren förbjudit sådan trafik.
 • Tälta längre än ett dygn eller för nära bebyggelse utan markägarens tillstånd.
 • Detsamma gäller för husvagn, som dessutom bara ställas upp i anslutning till väg.
 • Plocka eller gräva upp fridlysta växter.
 • Göra upp eld om risk för brand föreligger, elda på hällar och kala berg.
 • Bryta grenar eller kvistar från träd och buskar eller ta näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda från växande träd och buskar.
 • Låta hund okontrollerat gå lös så att djurlivet störs.
 • Lägga till vid brygga eller bada vid strand som hör till tomt.

 

Läs om Allemansrätten – vad säger lagen (Naturvårdsverket PDF)