fbpx

Miljöhänsyn

Tänkvärda tips när du vistas i naturen

Sverige är ett land berikat med djur och natur nära till hands. Men för att värna om dessa miljöer krävs att de som vistas i dem visar hänsyn. Den svenska allemansrätten ger oss möjlighet att fritt röra oss i skog och mark men också skyldighet att värna om växter, djur och inte störa och förstöra. Grundregeln i allemansrätten är att inte störa-inte förstöra.