fbpx

Projekt

Projekt “Ren botten utan gift”
Många båtägare använder idag giftig färg att måla med för att hålla sitt skrov rent från påväxt och detta påverkar djur och växter i den marina miljön. Ren Botten utan gift är ett projekt som förespråkar och informerar om alternativa lösningar för att få fler att undvika att måla sina båtar med giftig bottenfärg. Eftersom att många idag bottenmålar många sina båtar med färg som släpper ifrån sig giftiga ämnen i våra sjöar och hav vill vi istället öppna ögonen för människor och få dom att välja alternativa lösningar. Till exempel att ta upp båten på land, använda skrovduk eller borsttvätt.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Båtunionen, Skärgårdsstiftelsen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Projektet finansieras med medel från Havs- och Vattenmyndigheten.

Projekt Havstulpanvarningen
Havstulpanvarningen drogs igång 2001 av Skärgårdsstiftelsen och är finansierat med medel från Havs- och vattenmyndigheten. Projektet har sedan starten undersökt och informerat om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar i Östersjön. Projektet bygger på observationer från observatörer mellan Umeå och Limhamn som rapporterar in när havstulpanerna settlar i just deras område.