fbpx

Om båtmiljö.se

Fler och fler båtägare intresserar sig för miljöhänsyn men det har länge varit svårt att hitta användbara tips och bra information. Syftet med hemsidan “Båtmiljö.se” är att sammanställa och presentera nyttig miljöinformation på ett enkelt och lättillgängligt sätt för alla personer som vistas i Sveriges vatten.

Bakgrund

Ett flertal organisationer arbetar med frågan i stort som smått och från olika utgångspunkter, men ett större grepp har saknats. Därför påbörjades arbetet med Båtmiljö.se som innehåller information och miljövänliga tips och idéer för båtlivet. Båtmiljö.se drivs från och med 2015 av Svenska Båtunionen, med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Tidigare drevs sajten av Skärgårdsstiftelsen.

Målsättning

Ambitionen är att skapa en trovärdig och oberoende webbplats som ska vara lättillgänglig och ge praktisk och konkret vägledning om vad båtägare och producenter själva kan göra för att skona vår havsmiljö. Hemsidan innehåller tips och råd om bland annat båtbottenhantering och toatömning. Här hittar båtägaren information om nya regler och bestämmelser samt hela listan över allmänna sugtömningsstationer i Sverige. Båtmiljö.se är en hemsida utformad för att du som båtägare ska få kunskap, tips och alternativa lösningar för att värna om naturen och vårt marina båtliv.