fbpx

Varför havstulpanvarningen?

Under många år har Länsstyrelser, kommuner, skärgårdsbor, båtklubbar och tillsynsmän från Skärgårdsstiftelsen engagerat sig för att kontinuerligt undersöka havstulpanernas liv vid ett antal kontrollstationer. Havstulpanvarningen drogs igång 2001 och har finansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet har främst haft undersökningsstationer i Stockholms län men med hjälp av projektstöd från havsmiljöanslaget 2009 utökades kontrollstationerna söderut från Stockholm till Trelleborg. Under 2010 fick Skärgårdsstiftelsen ytterligare stöd för att utvidga projektet så att även norra Östersjökusten studerades, från Stockholm till Umeå.Under sommaren 2011 hade vi 147 kontrollplattor ute från Umeå till Trelleborg.


Under 2012 genomfördes ett försöksprojekt på västkusten. Vi ville ta reda på hur ofta skrovet behövde tvättas för att hållas fritt från påväxt. Påväxten på västkusten är mycket mer intensiv än ostkusten. Det växer snabbare och det finns flera arter som sätter sig under olika tidpunkter.


2017 togs projektet över av Svenska Båtunionen och sköts idag administrativt från vårt kansli. Dock är det våra observatörer som är grundpelarna i projektet och med deras hjälp drivs projektet framåt. Antal observatörer ökar och intresset för miljö och båtliv är ständigt växande. Svenska Båtunionen har som ambition att Båtmiljö.se ska vara en plattform för alla att hämta tips och  information om hur och vad man ska tänka på när man vistas i natur och vattenmiljöer i Sverige.