fbpx

Minska spillet från båten


Olje- och drivmedelsspill från fritidsbåtar är ett litet men mycket lokalt problem. De flesta är medvetna om riskerna och är försiktiga men ändå förekommer det spill av bensin och diesel. Användningen av diskmedel på bränslespill kan göra mer skada än nytta, det har en finsk studie visat.

 

Minska spillet från båten

Många äldre båtar har bränslesystem som läcker ut en skvätt bränsle vid tankning eftersom luftningsöppningen sitter lägre än påfyllningsöppningen. I vissa båtar kan bränsleledningen ha svårt att svälja flödet vid tankning vilket kan medföra att bränslet spiller över på båten och ner i vattnet. Vid påfyllning av bränsle till dunk är det främst hanteringen som orsakar bränslespillet.

Vid en studie i Finland 2006 undersöktes förekomsten av bränslespill vid sjömackar. Resultaten visade att varje tankande båt spillde i genomsnitt 0,5 dl bränsle. Mängden spillt bränsle ökade vid vältraffikerade sjömackar. Det beror sannolikt på att de som tankar känner en stress över alla väntande båtar. Det kan leda till minskad noggrannhet med mer bränsle i sjön som följd. Det var framförallt båtar med inombordsmotor som stod för den största delen av spillet och det var genom luftningsöppningen som bränslet spilldes.

I undersökningen kontrollerade man också användningen av diskmedel vid bränslespill och hur bränsle i kombination med diskmedel påverkar de marina organismerna. Testerna visade att dödligheten hos fisk ökade om diskmedel och bränsle användes tillsammans jämfört med om bara bränsle användes.

Fåglar som lever längs kusten och i strandkanten kan lätt få olja i sin fjäderdräkt. Oljans fettlösande egenskaper gör att det sekret som fåglarna använder för att förstärka fjäderdräktens vattenavstötande egenskaper löses upp. Dessutom klibbar dunen ihop och resultatet blir att fåglarna fryser ihjäl. Finns det mycket olja på botten eller i strandkanten finns även risk att fåglarna, eller andra djur, får det i sig. Det kan leda till att de blir sjuka eller i värsta fall dör.

Hjälpmedel som minskar spill

Det finns båtanpassade produkter som hjälper till att minska spillet. Till båtar med inombordsmotorer finns det så kallade överfyllnadsskydd eller överfyllnadslarm. Om man hanterar bränsle i dunk finns det smarta trattar och olika dunkar, bland annat kombidunkar som har en sorts överfyllnadsskydd. Det finns också en pump som kan användas som hävert, vilket är bra för att minska spillet men också om man har svårt att lyfta tunga dunkar.