fbpx

Ansvar för förorenad mark

Som båtägare använder du inte bara båten under sommaren, utan sköter och underhåller den under resterande tid på året. Dessa aktiviteter skapar på olika sätt avfall som kan vara skadliga för miljön och människan. Båtägare har till exempel kämpat i många år mot påväxt på skroven och använt bottenfärg som innehåller giftiga ämnen som är skadliga både för natur och människor. Denna typ av gifter sprids både vid applicering, under ytan när båten ligger i vattnet, och på höstkanten när båten eventuellt slipas eller skrapas. Andra sysslor är att se efter sin motor, däcket behöver rengöras etc. Alla dessa aktiviteter för med sig avfall som kan vara skadligt för både miljön och människor.

En grov uppskattning är att det finns omkring 2500 platser i landet som kan ha förorenats med följd av uppläggning och underhållsarbete med fritidsbåtar. Men vem ansvarar för båtuppläggningsplatser som förorenats? Grundregeln är att den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som lett till eventuell förorening ansvarar för att åtgärda problemet. Både som båtklubb men också enskilda medlemmar kan hållas ansvarig och därför är det viktigt att informera och upprätta tydliga regler för medlemmarna för att förebygga skador och förorenad mark och se till att dessa följs. Vill du veta mer om ansvaret för förorenad mark på båtuppläggningsplatser? Läs den fullständiga rapporten här. 

 

 

 

Källa: ITM rapport 222 ”Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser med fokus på ideella föreningar, Instutionen för tillämpad miljövetenskap