fbpx

Skrota din båt gratis

 

Är det dags att skrota båten? 2018 gjordes en stor satsning för att öka intresset hos båtägare att skrota båtar som inte längre används, helt kostnadsfritt. Premien var så populär att Havs och Vattenmyndigheten har utökat premietiden till 2020! Svenska Båtunionen, Stena Recyckling och Sweboat har gått ihop i ett samarbete som kallas Båtretur för att hjälpa till med denna service. 

Lättast för dig är att vända dig till Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar.

Det finns idag ca 25 olika ställen runt om i Sverige där du som båtägare kan lämna in din båt. Om du själv inte kan transportera din båt kan du få hjälp med detta mot en ersättningskostnad.

För vem gäller skrotningspremien?

  • Båtar som ägs av privatpersoner
  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo.
  • Ägaren betalar transport till återvinningscentral och eventuell sanering.
  • Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker.

 

Anmäl på nätverket BåtReturs hemsida om du vill skrota din båt.

 

Vem är ansvarig för en övergiven båt?

  • Ägaren av båten är först och främst ansvarig för att skrota båten när den inte används längre. Men ibland ser vi övergivna båtar runt om i naturen och detta är inte tillåtet och dessutom kan det båten släppa ifrån sig skadliga ämnen som skadar både djur och natur. Men även du som markägare har ett ansvar. Ligger det en båt på din mark, se till att agera och få bort båten från tomten.
  • Vet du inte vem ägaren av båten är kan du kontakta polisen. De kan se om båten är anmäld stulen eller lokalisera ägaren. Om inte ägaren hittas hämtar polisen båten och transporterar bort den från din mark.
  • Hittar du en övergiven båt på allmän plats kan du även höra av dig till kommunen.

 

Mer information finns på Båtretur.se samt Båtskroten.se