Om Båtmiljö.se

 

Båtmiljö.se är en hemsida utformad för att du som båtägare ska få kunskap, tips och alternativa lösningar för att värna om naturen och vårt marina båtliv.

Båtmiljö.se drivs från och med 2015 av Svenska Båtunionen, med finansiellt stöd av Havs- och vattenmyndigheten. Tidigare drevs sajten av Skärgårdsstiftelsen.

Om Båtmiljö.se

Båtmiljö.se finansieras av: