Spolplatta och alternativa lösningar

Farliga färgrester fångas upp

Det är inte bara i vattnet som båtbottenfärger kan inverka negativt på miljön. På land spolas, slipas och skrapas båtar. Färgrester och andra miljöfarliga ämnen förorenar marken och slipdamm kan dessutom vara mycket ohälsosamt för dig som båtägare.

Det bästa sättet att undvika spridning av färgrester i naturen är att rengöra båten med högtryckstvätt över en spolplatta med rening. Spolvattnet som för med sig färgrester tas då om hand i stället för att läcka ut i naturen.

Ska kunna rena spolvattnet

Som det är idag spolas de flesta båtar av endast när båten tas upp på hösten. Många varv och marinor som har spolplatta med rening erbjuder båtlyft och högtryckstvätt även under sommaren.

Med en spolplatta i båtklubben kan du som båtägare tvätta din båt vid behov, exempelvis när havstulpanerna har satt sig fast. Om spolplattan ligger i anslutning till en ramp är det lätt att få båten i och ur vattnet. Istället för lyftkran kan en sublift användas. Subliften manövreras av en person och klarar både segel- och motorbåtar. Kostnaden för att anlägga en spolplatta med rening varierar kraftigt.

Alternativ till spolplatta

Ett alternativ till spolplatta är Hullwasher. Det är ett slutet tvättsystem där vattnet och restprodukterna från tvättningen sugs upp och filtreras varefter restvattnet trycksätts och återanvänds. Systemet levereras som standard i en mobil och självförsörjande version. Det mobila konceptet innebär att tvätten kan samnyttjas med andra klubbar och vid en eventuell flytt av en marina eller båtupptagningsplats kan investeringen lätt tas med. Läs mer på (http://www.ekowasher.com).

 

Kenths båt (3)

 

Läs mer om För din båtklubb

Båtmiljö.se finansieras av: