Smarta lösningar för tömningsstation

Olika typer av tömningsstation

Vilken passar just era behov? 

Stationär sugtömningsstation

Anses vara användarvänligt och driftsäkert. Kan vara anslutna till kommunalt avloppsnät, lokalt reningsverk eller separat uppsamlingstank. Tänk gärna ett extra varv på placering så den blir lättillgänglig. En variant är tömning direkt vid båtplatsen, då anläggs flera tömningspunkter längs bryggan med ett inbyggt rörsystem kopplat till själva pumpen som kan placeras på land. En slangkärra kopplas på den tömningspunkt som är närmast båten. Ett sådant system är praktiskt i välbesökta hamnar eftersom man slipper köer.

Mobil sugtömningsstation

Även kallat kärrmodellen. Kärrmodellen är en mindre sugtömningsstation som dras av renodlad handkraft på hjul. Dessa är billigare än en de stationära stationerna men rymmer mindre innehåll. Efter användandet behöver de tömmas i en utslagsvask eller pumpas över i en uppsamlingstank. Modellen passar särkilt väl för den enskilda båtägaren, eller i mindre båthamnar.

Flytande sugtömningsstation

Om du inte har tillgång till el finns alternativet med en flytande sugtömningsstation. Den kan förankras i inlopp, utlopp eller i hamnar, i närheten av farleder eller i naturhamnar. De flytande tömningsstationerna är oberoende av el då de är utrustade med handpump. Uppsamlingstankens storlek varierar och måste tömmas av en slamsugbil- eller båt. En klar fördel med flytande anläggning är att den kan flyttas efter behov. Idag finns flytande stationer med handpump och inbyggd avfallstank.


Olika typer av pumpar

Från membran till handkraft

Vakuumpump

En eldriven systemlösning som skapar undertryck i en tank som är kopplad till en sugtömningsslang. Undertrycket i tanken kan ligga på konstant eller slås av vid behov. Uppsamlingstanken fungerar som en mellantank, avfallet pumpas sedan vidare till det kommunala avloppsnätet eller en avfallstank. I vakuumpump kommer avfallsvattnet aldrig i kontakt med själva pumpen, vilket det gör i övriga alternativ.

Membranpump

Även kallat kärrmodellen. Kärrmodellen är en mindre sugtömningsstation som dras av renodlad handkraft på hjul. Dessa är billigare än en de stationära stationerna men rymmer mindre innehåll. Efter användandet behöver de tömmas i en utslagsvask eller pumpas över i en uppsamlingstank. Modellen passar särkilt väl för den enskilda båtägaren, eller i mindre båthamnar.

Impellerpump

Passar både stationära och mobila tömningsanläggningar. I pumpen skapas ett undertryck som suger ut toalettavfallet ur tanken och vidare till en uppsamlingstank. Impellerpumpen är känslig för torrkörning och behöver en vakuumbrytare som känner av när hålltanken är tom och stänger av pumpen. Hos impellerpumpen är det främst impellern som behöver ses över med jämna mellanrum.

Skruvpump

Skruvpumpen används för trögflytande vätskor eller vätskor som innehåller mycket partiklar. Ett undertryck skapas i pumpen, vätskan trycks framåt genom pumpen och ut genom utloppet. Antingen kan toalettavfallet samlas upp i en avfallstank eller pumpas in i det kommunala avloppet.

Handpump

En handdriven pump bör vara enkel, tålig och med få rörliga delar, den vanligaste handpumpen är av membrantyp. Handpumpar hittar du ofta på flytande tömningsstationer.


Viktigt att tänka på!

Bättre förberedd än efterklok

Föreskrifter

Hamnar får täcka sina kostnader för sugtömningsstationen, genom att ta ut en avgift i form av båtplatsavgift eller gästhamnsavgift. Den avgift som tas ut från nyttjande båtar får varken bero på mängden, eller på typen, av avfall som lämnas. Detta betyder att man inte kan ta ut en speciell avgift för att låta fritidsbåtar tömma sin hålltank i hamnens anläggning.

Platsen

Placera helst sugtömningsstationen i närheten av el, kommunalt vatten och avlopp, det underlättar arbetet minskar kostnaderna vid anläggningstillfället. Sugtrycket i tömningsstationen påverkas av sughöjder och slanglängder,  generellt eftersträvas låga sughöjder och korta sugledningar. Kom ihåg att frågaleverantören vad som gäller för just deras anläggning. 

Skyltning

Hjälp båtägarna att hitta pumpen! Tömningsstationen ska ha den internationella symbolen för sugtömning, i storlek 30cm eller större. Hamnens översiktskarta bör också visa var stationen är placerad. Skulle olyckan vara framme är det också bra med tydliga kontaktuppgifter till den person som ansvarar för underhåll och service.

Läs mer om För din båtklubb

Båtmiljö.se finansieras av: