Allemansrätten – rätt till naturen

Allemansrätten är en unik, svensk rättighet att fritt få vistas i naturen. Liknande rättigheter finns bara i Norge, Finland och Skottland. Allemansrätten ger dig möjlighet till liv och rörelse i skog och mark, men innefattar även skyldighet att inte störa, eller förstöra, flora och fauna.

 

Allemansrätten ger dig rätt att

- Vistas på mark som inte är tomt, plantering eller riskerar ta skada
- Vandra, cykla eller rida på enskild väg
- Passera genom inhängnad betesmark (kom ihåg att stänga grindarna efter dig!)
- Tälta eller ställa upp husvagn under ett dygn
- Plocka vilda blommor, bär och svamp
- Göra upp eld om inte brandvarning utfärdats
- Använda brutna kvistar och ris som bränsle
- Medföra hund (från 1 mars till 20 augusti måste den vara kopplad)
- Gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt

Däremot får du inte

- Skräpa ner eller orsaka skada
- Färdas över mark som kan ta skada utan tillstånd
- Tälta eller ställa upp husvagn längre än ett dygn utan tillstånd
- Plocka fridlysta blommor, bär och svampar
- Lägga till vid brygga eller bada vid strand som hör till privat tomt

Mer information

Finns i Naturvårdsverkets PDF-broschyrer: 

Allemansrätten – en unik möjlighet
Allemansrätten – Vad säger lagen?

Båtmiljö.se finansieras av: