Så hanterar du farligt avfall

Farligt avfall ska inte slängas bland vanliga sopor utan sorteras separat och lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. Så här kan du hantera det farliga avfallet ombord.

 

Liten checklista

  • Båtbatterier: Förbrukade båtbatterier kan kostnadsfritt återlämnas till återförsäljare, eller kommunala återvinningscentraler. I vissa hamnar finns miljöstationer där du kan lämna dina båtbatterier.
  • Olja: Spillolja och oljerester ska lämnas till närmaste miljöstation eller återvinningscentral. Oljefilter, även torra, och annat fast oljehaltigt avfall ska samlas in och hanteras som farligt avfall.
  • Slagvatten: rena det med hjälp av filter eller pumpa upp det i speciella mottagningsstationer för oljehaltigt vatten. Du kan också använda en absorberingsmatta som sedan lämnas in till närmaste miljöstation eller återvinningscentral.
  • Lösningsmedel: Exempelvis thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen eller aceton. Även tändvätska, T-sprit, K-sprit eller bränsle för oljelampor. Lösningsmedel lämnar du på närmaste miljöstation eller återvinningscentral. Se till att förpackningen är hel och att innehållet framgår, även om du använder annat än originalförpackningar.
  • Målarfärg och lack: Lämnas till närmaste miljöstation eller återvinningscentral. Penslar, tråg, rollers och trasor med intorkad färg kan du slänga i hushållsoporna.
  • Träskydd- och impregneringsmedel: Samlas in och förs till en återvinningscentral. Tänk på att impregnerat, rötskyddat eller målat virke inte får användas som ved, då det kan frigöra gifter i luften.

 

Lämna ditt avfall

Sopor.nu hittar du lokal information om sophantering. Här kan du få reda på vad som gäller i din kommun och var närmaste återvinningscentral finns.

Läs mer om Återvinning & avfall

Båtmiljö.se finansieras av: